Đao lá to, mã DS015, men rạn cổ, đao sứ, kìm nóc, trang trí mái nhà, 72x46 cm, gốm sứ xây dựng, bát tràng, tinh vân

Mã: DS015
2042

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Đao lá to, mã DS015, men rạn cổ, đao sứ, kìm nóc, trang trí mái nhà, 72x46 cm, gốm sứ xây dựng, bát tràng, tinh vân
Daolato,maDS015,menranco,daosu,kimnoc,trangtrimainha,72x46cm,gomsuxaydung,battrang,tinhvan
Daolato,maDS015,menranco,daosu,kimnoc,trangtrimainha,72x46cm,gomsuxaydung,battrang,tinhvan

Bình luận Facebook