Ngói mũi hài, vảy cá,mã NMH021,màu xanh đồng, xanh lá tráng men,ngói lợp mái nhà đình đền chùa kiểu cổ,gốm sứ xây dựng

Mã: NMH021
2930

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Ngói mũi hài, vảy cá,mã NMH021,màu xanh đồng, xanh lá tráng men,ngói lợp mái nhà đình đền chùa kiểu cổ,gốm sứ xây dựng
Ngoimuihai,vayca,maNMH21.mauxanhdong,xanhlatrangmen,ngoilopmainhadinhdenchuakieuco,gomsuxaydung
Ngoimuihai,vayca,maNMH21.mauxanhdong,xanhlatrangmen,ngoilopmainhadinhdenchuakieuco,gomsuxaydung

Bình luận Facebook