Ngói mũi hài, vảy cá,mã NMH020,màu xanh đồng, xanh lá tráng men,ngói lợp mái nhà đình đền chùa kiểu cổ,gốm sứ xây dựng

Mã: NMH020
3769

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Ngói mũi hài, vảy cá,mã NMH020,màu xanh đồng, xanh lá tráng men,ngói lợp mái nhà đình đền chùa kiểu cổ,gốm sứ xây dựng
Ngoimuihai,vayca,maNMH20.mauxanhdong,xanhlatrangmen,ngoilopmainhadinhdenchuakieuco,gomsuxaydung
Ngoimuihai,vayca,maNMH20.mauxanhdong,xanhlatrangmen,ngoilopmainhadinhdenchuakieuco,gomsuxaydung

Bình luận Facebook