Ngói âm dương, lưu ly, mã NAD084, ngói riềm sen cổ, men xanh đồng, 14x17, 20x20 cm, gốm xây dựng, bát tràng, tinh vân

Mã: NAD084
2098

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Ngói âm dương, lưu ly, mã NAD084, ngói riềm sen cổ, men xanh đồng, 14x17, 20x20 cm, gốm xây dựng, bát tràng, tinh vân
Ngoiamduong,luuly,maNAD084,ngoiriemsenco,menxanhdong,14x17,20x20cm,gomxaydung,battrang,tinhvan

Bình luận Facebook