Ngói âm dương, lưu ly, mã NAD081, ngói riêm sen thọ, men ghi xám ánh thép, 20x20 cm, 14x17 cm gốm xây dựng bát tràng tinh vân

Mã: NAD081
2052

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Ngói âm dương, lưu ly, mã NAD081, ngói riêm sen thọ, men ghi xám ánh thép, 20x20 cm, 14x17 cm gốm xây dựng bát tràng tinh vân
​​​​Ngoiamduong,luuly,maNAD081,ngoiriemsentho,menghixamanhthep,20x20cm,14x17cmgomxaydungbattrangtinhvan
Ngoiamduong,luuly,maNAD081,ngoiriemsentho,menghixamanhthep,20x20cm,14x17cmgomxaydungbattrangtinhvan
Ngoiamduong,luuly,maNAD081,ngoiriemsentho,menghixamanhthep,20x20cm,14x17cmgomxaydungbattrangtinhvan
Ngoiamduong,luuly,maNAD081,ngoiriemsentho,menghixamanhthep,20x20cm,14x17cmgomxaydungbattrangtinhvan

Bình luận Facebook