Ngói vẩy cá, mã NMH018, men xanh dương bóng, 15x15 cm, lợp mái nhà, cổng, đình chùa, gốm xây dựng, bát tràng, tinh vân

Mã: NMH018
2107

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Ngói vẩy cá, mã NMH018, men xanh dương bóng, 15x15 cm, lợp mái nhà, cổng, đình chùa, gốm xây dựng, bát tràng, tinh vân
Ngoivayca,maNMH018,mẽnanhduongbong,15x15cm,lopmainha,cong,dinhchua,gomxaydung,battrang,tinhvan
Ngoivayca,maNMH018,mẽnanhduongbong,15x15cm,lopmainha,cong,dinhchua,gomxaydung,battrang,tinhvan

Bình luận Facebook