Ngói vẩy cá , mã NMH017, men đỏ cam khô, 15x15 cm, lợp mái nhà, cổng, đình chùa, gốm xây dựng, bát tràng, tinh vân

Mã: NMH017
2122

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Ngói vẩy cá, mã NMH017, men đỏ cam khô, 15x15 cm, lợp mái nhà, cổng, đình chùa, gốm xây dựng, bát tràng, tinh vân
Ngoivayca,maNMH017,mendocamkho,15x15cm,lopmainha,cong,dinhchua,gomxaydung,battrang,tinhvan
Ngoivayca,maNMH017,mendocamkho,15x15cm,lopmainha,cong,dinhchua,gomxaydung,battrang,tinhvan

Bình luận Facebook