Gạch thông gió, bông gió, men xanh, mã GTG120, hoa cúc, cỡ 200x200, 300x300, 400x400 mm, gốm xây dựng bát tràng, tinh vân

Mã: GTG120
2023

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Gạch thông gió, bông gió, men xanh, mã GTG120, hoa cúc, cỡ 200x200, 300x300, 400x400 mm, gốm xây dựng bát tràng, tinh vân.
Gachthonggio,bonggio,menxanh,maGTG120,hoacuc,co200x200,300x300,400x400mm,gomxaydungbattrang,tinhvan
Gachthonggio,bonggio,menxanh,maGTG120,hoacuc,co200x200,300x300,400x400mm,gomxaydungbattrang,tinhvan
Gachthonggio,bonggio,menxanh,maGTG120,hoacuc,co200x200,300x300,400x400mm,gomxaydungbattrang,tinhvan
Gachthonggio,bonggio,menxanh,maGTG120,hoacuc,co200x200,300x300,400x400mm,gomxaydungbattrang,tinhvan

Bình luận Facebook