Gạch thông gió, bông gió, men da lươn, mã GTG122, hoa roi, cỡ 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 cm, gốm xây dựng bát tràng, tinh vân

Mã: GTG122
2031

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Gạch thông gió, bông gió, men da lươn, mã GTG122, hoa roi, cỡ 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 cm, gốm xây dựng bát tràng, tinh vân
Gachthonggio,bonggio,mendaluon,maGTG122,hoaroi,co20x20,30x30,40x40,50x50cm,gomxaydungbattrang,tinhvan
Gachthonggio,bonggio,mendaluon,maGTG122,hoaroi,co20x20,30x30,40x40,50x50cm,gomxaydungbattrang,tinhvan
 

Bình luận Facebook