Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL047,dáng sao,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu gốm đỏ,không tráng men kích thước 43x18cm

Mã: HL047
3858

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL047,dáng sao,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu gốm đỏ,không tráng men kích thước 43x18cm
Holothuloichongset,maHL046,dângsao,detrennocnha,mainha,maugomdo,khongtrangmen,kichthuoc43x18cm

Bình luận Facebook