Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL046,dáng tròn,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu đỏ đô,màu đỏ mận,đỏ rượu,tráng men kích thước 35x15cm

Mã: HL046
3564

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL046,dáng tròn,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu đỏ đô,màu đỏ mận,đỏ rượu,tráng men kích thước 35x15cm
Holothuloichongset,maHL046,dangtron,detrennocnha,mainha,maudodo,maudoman,doruou,trangmen,kichthuoc35x15cm

Bình luận Facebook