Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL044,dáng tròn,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu xanh lục,xanh rêu,tráng men kích thước 43x18cm

Mã: HL044
3164

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL044,dáng tròn,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu xanh lục,xanh rêu,tráng men kích thước 43x18cm
Holothuloichongset,maHL044,dangtron,detrennocnha,mainhaholothuloimauxanhluc,xanhreutrangmenkichthuoc43x18cm

Bình luận Facebook