Hồ lô thu lôi chống sét, mã HL037, dáng tròn, cao 35cm , màu xanh tím, gốm xây dựng bát tràng tinh vân

Mã: HL037
2132

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét, mã HL037, dáng tròn, cao 35cm , màu xanh tím, gốm xây dựng bát tràng tinh vân
Holothuloichongset,maHL037,dangtron,cao35cm,mauxanhtim,gomxaydung,gomxaydungbattrangtinhvan

Bình luận Facebook