Hồ lô thu lôi chống sét, mã HL036, dáng tròn, cao 43 cm , màu xanh tím, gốm xây dựng bát tràng tinh vân

Mã: HL036
2453

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét, mã HL036, dáng tròn, cao 43 cm , màu xanh tím, gốm xây dựng bát tràng tinh vân
Holothuloichongset,maHL036,dangtron,cao43cm,mauxanhtim,gomxaydung,gomxaydungbattrangtinhvan

Bình luận Facebook