Hồ lô thu lôi chống sét, mã HL034, dáng tròn, cao 35 cm , màu xanh dương, gốm xây dựng bát tràng tinh vân

Mã: HL034
2071

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét, mã HL034, dáng tròn, cao 35 cm , màu xanh dương, gốm xây dựng bát tràng tinh vân
Holothuloichongset,maHL034,dangtron,cao35cm,mauxanhduong,gomxaydung,gomxaydungbattrangtinhvan

Bình luận Facebook